Vanhukset tehostettuun palveluasumiseen jonottamatta

11.2.2017 4:00

Eksoten vanhuspalvelujen uudistumisen suunta on ollut kotihoidon lisääminen sen avulla, että henkilöstöä on lisätty. Lisäksi on otettu käyttöön sähköisiä ja digitaalisia työvälineitä, kuten toiminnanohjausjärjestelmät, kännykällä avattavat asiakkaiden ovet. Ne vapauttavat aikaa varsinaiseen asiakastyöhön.

Edelleen on kuitenkin joukko ikäihmisiä, jotka eivät mitenkään pärjää kotona, vaikka kotihoito kävisi heitä auttamassa monta kertaa päivässä. Monille muistisairaille kotona asuminen on mahdottomuus. Terveyskeskusten vuodeosastoja on systemaattisesti lakkautettu.

Osastojen asukkaat ovat siirtyneet hoitokoteihin tai ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa antaviin palvelutaloihin eli niin sanottuun tehostettuun palveluasumiseen. Painetta tehostettuun palveluasumiseen tulee kuitenkin enemmän vanhuksilta, joille kotona asuminen vastoin tahtoa ja selviytymiskykyä on hyvin epäinhimillinen ratkaisu.

En halua, että tehostetun palveluasumisen hoitopaikkoja lähdetään vähentämään sen varjolla, että kotihoito on Eksoten vanhuspalvelujen suuntaus. Tehostettua palveluasumista tarvitaan vielä pitkään huonokuntoisten ja muistisairaiden vanhusten kodeiksi ja hoitopaikoiksi. Oletettavaa on, että hiljattain eläköityneet ihmiset ovat vanhusiässä parempikuntoisia kuin tämän päivän tosi iäkkäät ihmiset. Syynä ovat elintavat, ravinto ja liikunta. Vasta silloin voidaan erityyppisen palveluasumisen paikkamäärää tarkastella uudelleen.

Monet vanhukset, mutta erityisesti heidän omaisensa, ovat ottaneet hädissään yhteyttä meihin Eksoten päättäjiin sen vuoksi, että vanhukselle ei löydy palveluasumisen paikkaa ja kotona asuminen on yhtä painajaista niin vanhukselle kuin omaisillekin vanhuksen heikon, jopa olemattoman toimintakyvyn vuoksi.

Yhtä painajaismaista on sekin, jos vanhus ja omaiset joutuvat jonottamaan tehostetun palveluasumisen paikkaa viikko- tai kuukausitolkulla. Niin ei saa tapahtua.

Kotihoidon vahvistamisen rinnalla on kiinnitettävä huomiota tehostetun palveluasumisen saatavuuteen. Eksoten hallitus on päättänyt, että tehostetun ja muun palveluasumisen paikkoja ei saa vähentää ilman hallituksen hyväksyntää. Samalla päätettiin, että tehostetun palveluasumisen kriteerit täyttäviä vanhuksia ei saa pitää jonossa, vaan heille on pystyttävä tarjoamaan tehostetun ja muun vastaavan asumisen paikka välittömästi tarpeen ilmettyä.

Marja-Liisa Vesterinen Eksoten hallituksen pj. (sd.)