Perussuomalaisilla tuulivoimakammo

9.2.2017 4:00

Perussuomalaiset julkaisivat kuntavaaliohjelmansa. Sitä lukiessani kiinnitin huomiota tuulivoimaa käsittelevään osioon, joka alkaa sanoilla “Terveys tuulivoiman edelle”. Vaikka kyse onkin vain muutaman kappaleen pätkästä, pieneen tilaan on saatu ahdettua käsittämätön määrä disinformaatiota ja pelottelua.

Varovaisuusperiaatteen mukaan palavat polttoaineet tulisi välittömästi laittaa kieltolistalle.

On vaikea käsittää perussuomalaisiin iskostunutta tuulivoimakammoa. Puolue vaatii olemattomin perustein kaikkien uusien voimaloiden rakennuslupien epäämistä. Se myös kertoo olevansa “mukana käynnistämässä ensimmäisiä suomalaisia tutkimuksia aiheesta”, mikä ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa. Toimenpiteitä perustellaan varovaisuusperiaatteella ja suomalaisten hyvinvoinnilla, jonka “tulee aina mennä maailmanparantamisen edelle”.

Tuulivoimaloiden takia oireilevien ihmisten kokemuksia ei pidä vähätellä, sillä oireet ovat kokijalleen aina oikeita ja harmillisia. On kuitenkin hyvin epätodennäköistä, että ne johtuisivat esimerkiksi roottoreista syntyvistä infraäänistä. Tätä käsitystä tukee myös tämänhetkinen tutkimusnäyttö. Infraäänet ovat ihmisille haitallisia vasta silloin, kun ne voi omin korvin kuulla. Tuulivoimaloista syntyvät infraäänet eivät ylitä ihmisen kuulokynnystä.

Jos energiantuotantomuotoja haluttaisiin kohdella varovaisuusperiaatteen mukaan, palavat polttoaineet tulisi välittömästi laittaa kieltolistalle. Miljoonat suomalaiset kärsivät polttomoottoriautoihin perustuvan liikenteen päästöjen aiheuttamista terveysongelmista, ja kivihiilen polttaminen tappaa vuosittain tuhansia ihmisiä. Tuulivoiman vuoksi hengestään pääsee sen sijaan lähinnä lintuja ja lepakoita.

Tuulivoima on yksi turvallisimmista energiantuotantomuodoista, eikä sille tule vaatia mielivaltaisia kieltoja niin kauan, kuin tutkimusnäyttö puoltaa sen turvallisuutta. Jos perussuomalaiset eivät tätä ymmärrä, niin toivottavasti äänestäjät ymmärtävät.

Paavo Tertsunen, ympäristötekniikan kandidaatti, Lappeenranta