Turve ei ole ongelma, vaan energiaresurssi

20.10.2014 4:00

Vihreiden energiapolitiikka käy kalliiksi Suomelle ja veronmaksajille. On hyvä, että vihreiden jätettyä hallituksen muilla puolueilla oli järkeä korjata vihreiden vaatimuksesta tehty suuren mittaluokan virhepäätös korottaa turpeen verotusta, jonka seurauksena myös energiapuun tuki laski. Hallitus onnistui sotkemaan hyvin käyntiin lähteneen kotimaisten biopolttoaineiden käytön kasvun yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa, missä kivihiilestä tehtiin hallituksen päätöksin puuta ja turvetta edullisempi polttoaine.

Meillä ei ole varaa hylkiä mitään kotimaista vaihtoehtoa.

Päätöksen seurauksena monien kaupunkien suuret voimalaitokset investoivat kivihiilitekniikkaan. Soittokierros maakunnan energialaitoksiin osoittaa, että Jyväskylässä, Oulussa, Kuopiossa, Kajaanissa, Porissa, Rovaniemellä ja Pietarsaaressa on lisätty kivihiilen käyttöä kotimaisten energialähteiden kustannuksella.

Pöyryn laskelmien mukaan turvetta korvataan nyt vuositasolla kivihiilellä noin 2,1 terawattituntia, joka vastaa 7 500:aa junanvaunua. Metsähake ja turve saadaan uudelleen liikkeelle, jos ja kun hallitus nyt kykenee ilman vihreitä korjaamaan tekemänsä virheen. On arvioitu, että metsähakkeen käytön määrän palautuminen aiemmalle tasolle merkitsisi 850 henkilötyövuotta ja samalla hiilidioksidipäästöt vähenisivät 1,5 miljoonaa tonnia vuodessa.

Koska Suomeen tuodaan energiaa etupäässä Venäjältä yli kahdeksalla miljardilla eurolla vuodessa, meillä ei ole varaa hylkiä mitään kotimaista vaihtoehtoa, kuten vihreiden Mervi Haakana ja Antti Van Wonterghem tekevät (Mielipide 12.10.). Käytännössä kirjoittajat puolustelevat tuontikivihiilen käyttöä, mikä on ympäristön ja Suomen energiataseen kannalta huonoin vaihtoehto.

Ruotsissa turve ei ole mikään ongelma, vaan kotimainen energiaresurssi puun ja vesivoiman rinnalla. Suomen tuleekin nyt lisätä turpeen ja puun energiakäyttöä yhdistetyssä lämmön ja sähkön tuotannossa, ottaa käyttöön potentiaalinen vesivoima ja samalla käyttää tutkimus- ja kehityspanostuksia muiden uusiutuvien kotimaisten energiamuotojen kehittämiseksi ja käyttöönoton edistämiseksi.

Vihreiden puheiden ja tekojen ristiriita energiapolitiikassa näkyy erityisen räikeänä Helsingissä, missä vihreillä on merkittävä poliittinen asema. Helsinki lämpiää edelleen kivihiilellä, kun taas muut pohjoismaiden pääkaupungit ovat jo aikaa sitten siirtyneet uusiutuvien polttoaineiden käyttöön.

Markku Laukkanen (kesk,), Kouvola