Investoinnista itään kasvua osuuskauppaan

19.1.2014 4:00

S-ryhmän investoinnit maan rajojen ulkopuolelle ovat kiisteltyjä. Päätösten perusteet ja logiikka, jolla asiakasomistajat niistä hyötyvät, ovat suurelle yleisölle mysteeri.

Verrattuna alansa toimijoihin on S-ryhmä eurooppa-laisittain lilliputti.

Asiakasomistajien tarpeet ovat osuuskauppojen toiminnan lähtökohta, ja näiden tarpeiden tyydyttäminen niiden päämäärä.

Asiakasomistajat asuttavat rajattua maantieteellistä aluetta — S-ryhmän osalta Suomea — mikä on herättänyt monet ihmettelemään ulkomaille tehtävien investointien mielekkyyttä. Kärrätäänkö meidän yhteistä varallisuutta mielipuolisesti rajan taakse?

Laajentumisella on perusteensa. Osuuskaupat toimivat markkinataloudessa ja kohtaavat samat kilpailut ja neuvottelut kuin muutkin yritykset. Verrattuna alansa toimijoihin on S-ryhmä eurooppalaisittain lilliputti. Esimerkiksi suomalaisille tuttu Lidl on monin verroin suurempi.

Osuuskauppojen perustehtävä — palvelujen ja etujen tuottaminen asiakasomistajille — edellyttää tehokkuutta ja neuvotteluvoimaa. Näiden lisääminen kasvun kautta on maan rajojen sisällä nykytilanteessa vaikeaa. Kätevä ratkaisu on verkoston kasvattaminen lähialueilla. Samalla saadaan oppia erilaisista kilpailutilanteista ja toimintaympäristöistä.

Raju investointitahti on piilottanut kannattavuutta, mutta lähialueilla tulevaisuudessa syntyvät voitot koituvat asiakasomistajien hyväksi muun muassa alempina hintoina.

Sekin on tärkeää, että idän Prismat tarjoavat suomalaille tuotteille väylän uusille markkinoille. Prismojen kautta suosituksi tulevat tuotteet löytävät luonnollisesti tiensä myös muiden toimijoiden valikoimiin ja täten luovat lisää ansaintamahdollisuuksia suomaisille yrityksille.

Kriittinen keskustelu asiasta on joka tapauksessa tarpeen. Se on itse asiassa osa osuuskauppojen hyvää hallintoa.

Avoimuutta ja läpinäkyvyyttä on ilman muuta syytä vahvistaa osuuskaupoissa ja niiden keskusyhteisössä. Käsitykseni mukaan tämä onkin nykyisin keskeinen arvo ja kehitystyön kohde S-ryhmässä.

Iiro Jussila, professori, OT-yritysten johtaminen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto