PÄÄKIRJOITUS

Ilmastostrategia saa vastustusta

28.3.2017 4:00

Hallitus esitteli puunkäytön voimakkaaseen lisäämiseen perustuvan energia- ja ilmastostrategiansa viime marraskuussa. Strategian linjaukset saivat jo tuoreeltaan osakseen vastustusta muun muassa oppositiolta ja luontojärjestöiltä.

Nyt arvosteluun on yhtynyt 68 tutkijan joukko, joka julkistamassaan kannanotossa katsoo, ettei metsäpohjaiseen bioenergian käyttöön nojaava ilmastopolitiikka saavuta vaadittuja päästövähennyksiä. Strategia uhkaa jopa tappaa jopa 70—240 metsässä elävää lajia sukupuuttoon vuosisadan puoliväliin mennessä. Tutkijoiden mukaan strategia päinvastoin kiihdyttää ilmastonmuutosta ja vähentää luonnon monimuotoisuutta.

Hallitus tavallaan myönsi kritiikin itsekin strategian esittelytilaisuudessa. Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) totesi tuolloin, että hakkuiden lisääminen vähentää metsien muodostamia hiilinieluja, mutta vakuutti, että metsänkasvun kiihtyminen korjaa tilanteen ajanoloon.

Näin varmaan käykin, mutta tutkijoiden näkemyksiä ei pidä sivuuttaa. Luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä on kyse muustakin kuin keskimääräisestä vuosittaisesta metsäkasvusta. On tärkeää turvata eläinten ja kasvien elinolosuhteiden pysyvyys myös muutosvaiheessa ja sen yli. Menetettyjä eläinlajeja on vaikea saada takaisin.

Ilmaston kannalta olisi parasta, jos puu saisi sitoa itseensä kertyneen hiilen mahdollisimman pitkään. Energiakäytössä ja sellun- tai paperinvalmistuksessa hiili vapautuu nopeasti ilmakehään. Polttoainekäytön lisäksi olisi toivottavaa, että lisähakkuista saatavalle puulle löytyisi myös pitkäaikaista käyttöä rakentamisessa.

Markku Kumpunen markku.kumpunen@kaakonviestinta.fi