Työtä, mutta ilman joustoja

5.3.2015 4:00

Vaalit lähestyvät. Etujärjestöt julkistavat tutkimuksia, selvityksiä ja ehdotuksia äänestäjille valistukseksi ja poliitikoille tiedoksi siitä, mitä vaalien jälkeen pitäisi tehdä toisin. Eilen oli vuorossa Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA arvo- ja asennetutkimuksineen, pari päivää aikaisemmin SAK.

EVA pohjusti julkistustaan jo etukäteen lupaamalla, että nyt paljastuu kansan veroväsymys. Se, että 65 prosenttia vastaajista suhtautuu veroihin penseästi ei kuitenkaan ole yllätys, kun väittämänä on ”maksaisin henkilökohtaisesti mielelläni lisää veroja”. Yllättävämpää on oikeastaan se, että joka kuudes hyväksyy väittämän.

Paljastavin verokysymys olikin väittämä, että korkea tuloverotus leikkaa työhaluja. Mielipiteet jakautuivat jokseenkin tasan. Vastakkain ovat työlliset ja hyvätuloiset sekä toisaalta työttömät ja pienituloiset. Kahtiajako syvenee.

EVAn raportti todistaakin sen, jo aiemmin monessa yhteydessä esillä olleen seikan, että vaalien ja seuraavan hallituskauden keskeisin asia on työllisyyden parantaminen. Hieman yllättävämpää on se, kuinka suuren painon vastaajat antoivat velkaantumisen taittamiselle. Veronkevennyksien kaipailu jää molempia kevyemmälle tasolle. Lähes puolet sietää jopa palvelujen leikkauksia, jos velan kasvu samalla leikkaantuu.

Kuinka tuleva hallitus pystyy työllisyyden paranemista edistämään, onkin toinen juttu. Niin EVAn raportti kuin SAK:n kyselytutkimus osoittavat, että paljon esillä olleita työelämän ja -suhteiden joustoja vierastetaan edelleen vankasti. Työajan pidentämisen ja palkkaehdoista tinkimisen hyväksyy alla kolmannes vastaajista.

Markku Espomarkku.espo@esaimaa.fi