PÄÄKIRJOITUS

Miehille omaa tasa-arvokohtelua

23.10.2014 4:00

Miehille oman sukupuolen tasa-arvoasioista puhuminen on ollut vaikeaa. Suomalaiseen mieskuvaan on kuulunut olla vahva, eikä tuoda esiin heikkouksia millään elämänalueilla. Maailma on onneksi tältäkin osin muuttunut. Nyt tunnustetaan, että miehet voivat joissakin asioissa oikeutetusti tuntea epätasa-arvoisuutta naissukupuoleen nähden.

Sosiaali- ja terveysministeriön miesnäkökulmia tasa-arvopolitiikassa pohtinut työryhmä on tunnistanut koko joukon ongelmakohtia, joissa miesten asemaa pitäisi kohentaa.

Suuria yllätyksiä niihin ei sisälly. Entuudestaan on jo hyvin esimerkiksi tiedetty miesten sairastavan naisia enemmän, käyttävän terveyspalveluja vastaavasti vähemmän tai kuolevan nuorempina.

Olennaisinta miestyöryhmän esityksissä on, että se kehottaa ottamaan miesten tyypillisimmät ongelmat huomioon nykyistä varhaisemmassa vaiheessa. Miehet tarvitsevat tietyissä tilanteissa, esimerkiksi poikien koulutuksessa tai miesten syrjäytymisessä, positiivista erityiskohtelua.

Ihanteellisinta tietysti olisi rakentaa sellainen yhteiskunta, jossa sukupuolella ei olisi tasa-arvomielessä mitään merkitystä. Kaikkia ongelmia sillä ei kuitenkaan poistettaisi, sillä miesten ja naisten välinen suhde on vain yksi ulottuvuus asiassa. Sukupuolten sisällä on myös omat tasa-arvo-ongelmansa.

Markku Kumpunen markku.kumpunen@esaimaa.fi