Kunnia kuntoon sovittelemalla

19.9.2014 4:00
Markku Espomarkku.espo@esaimaa.fi

Digiajan tekninen kehitys, internet ja sosiaalinen media ovat helpottaneet elämää hyvin monella tavalla. Ne ovat tarjonneet uusia, helppokäyttöisiä ja tehokkaita kanavia myös toisten ihmisten loukkaamiseen ja kiusaamiseen.

Kunnian loukkaamisesta poliisille tehtyjen tutkintapyyntöjen määrä on kasvanut ripeästi, jo pitkälti yli tuhannen vuodessa.

Poliisin voimavarat ovat niukat. Huoli ihmisten ja omaisuuden turvallisuudesta on esillä yhä useammin. Oikeuslaitoksen resurssit ovat samassa ahdingossa. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) pelkäsi viime säästöpäätösten uhkaavan jo oikeusvaltion perustoimintoja.

Valtakunnansyyttäjä Matti Nissisellä onkin ajankohtaisessa tilanteessa havainnolliset perusteet toivomukselleen kunnianloukkaustapausten hoitamisen keventämisestä. Törkeät, uhkaavat ja joukkoviestinnässä levitetyt joutuisivat edelleen rikostutkintaan, mutta nettihaistattelut pyrittäisiin sovittelemaan.

Uudistus tukisi oikeuden toteutumista sitenkin, että se todennäköisesti lisäisi johonkin ratkaisuun päätymisen määrää. Nythän juttujen ruuhkaa on purettu lisääntyvästi keskeyttämällä esitutkintoja.

Sovitteluun tarvitaan tietenkin myös voimavaroja ja taitoa. Suomessa on jo pitkään ollut rikos- ja riita-asioiden sovittelujärjestelmä. Sen tuloksellisuutta on usein kiitetty. Luontevaa olisi sisällyttää kunnianloukkaussovun rakentaminen sen palveluvalikoimaan.