Perusteettomien väitteiden kumoaminen on hyvin vaikeaa

3.2.2008 4:00 | Päivitetty: 28.2.2008 18:49
Kuva: TENHO TIILIKAINEN
Professori Mika Lavennon mukaan arkeologisen tiedon avulla on joskus hyvin vaikea osoittaa joku väite vääräksi.
Professori Mika Lavennon mukaan arkeologisen tiedon avulla on joskus hyvin vaikea osoittaa joku väite vääräksi.

TENHO TIILIKAINEN

Professori Mika Lavento on joutunut viime ajan työssään pohtimaan hyvinkin paljon arkeologisen tiedon ongelmatikkaa. Helsingin yliopiston arkeologian professori Lavento on parin kesän ajan johtanut Lappeenrannassa Huhtiniemi-projektia, joukkohautojen etsintää.

Lavento oli tässä mielessä erinomaisen ajankohtainen valinta Imatralla parasta aikaa pidettävän semiotiikan talvikoulun yhdeksi luennoitsijaksi. Lavento onnistui kuitenkin lauantain luennossaan välttämään suorat viittaukset Huhtiniemen kaivauksiin. Lavento käsitteli arkeologiaa ja semiotiikkaa hyvin yleisellä tasolla.

Professori Lavennon mielestä arkeologi on samaan aikaan myös humanisti, luonnontieteilijä ja yhteiskuntatieteilijä. Hänen pitää kytkeä työnsä ja tulokset ympäröivään yhteiskuntaan.

Arkeologia etsii vastauksia kysymyksiin. Arkeologian avulla voidaan myös osoittaa jotkin tiedot vääriksi. Kaikki ei kuitenkaan aina ole niin helppoa, koska arkeologisen tiedon avulla on joskus varsin vaikea kumota hypoteettisia väittämiä.

- Vaikka tutkijoina epäilisimme meille esitettyä tietoa epäpäteväksi tai vääräksi, niin meillä ei aina ole keinoja osoittaa kyseessä oleva tieto epäpäteväksi. On helppo esittää perusteettomia väitteitä, niiden todistaminen tai kumoaminen ei sitten enää olekaan yhtä helppoa.

Lavennon mielestä lopullisen totuuden kertominen on valtavan suuri - jos ei jopa mahdoton - urakka.

HUHTINIEMEN kaivauksien yhteydessä ympäröivä yhteisö ja media asettivat arkeologien työlle lisää paineita. Lavento koki asian jopa ahdistavaksi, vaikka ymmärsikin tiedonjanon tarpeen.

- On aika erikoista, että kaivauksia seuraavat kaikki valtakunnan mediat. Tämä oli itse käytännön työlle aika vaikeaa.

Lavento muistuttaa, ettei arkeologinen tutkimus ja tulosten analysointi tapahdu hetkessä.

- Yhteiskunnan ja median oli aika vaikea ymmärtää, että tulosten tulkitsemiseen kuluu aikaa.