Julkisuus on jo rasite (12.7.2007)

12.7.2007 4:01 | Päivitetty: 28.12.2007 13:39

HANNU OJALA

LAPPEENRANTA. Huhtiniemen kaivausprojektia vetävä arkeologian professori Mika Lavento sanoo ärhäkkään julkisuuden rajoittavan tutkijaryhmälle tulevia vihjeitä.
– Lehdistöstä on suoraan sanoen muodostunut ongelma. Vihjeiden antajat eivät halua itseään julkisuuteen, koska he joutuvat suuriin vaikeuksiin ja saavat kärsiä. Muutoin vihjeitä olisi tullut varmasti enemmänkin, Lavento purkaa ryhmän näkemystä.
Huhtiniemen tapahtumien ympärillä käytävä keskustelu on Lavennon mielestä ikävällä tavalla muuttunut arvosteluksi paikallisia informoijia kohtaan.
– Heistä esitetään kärkeviä kommentteja. Kyllä siellä meitäkin arvostellaan, mutta arvostelu sinänsä kuuluu asiaan. Kokonaisuudesta puuttuvat vain ne tahot, jotka arvostelisivat lehdistöä.

Tutkijaryhmä valmistautuu lokakuun alussa alkavaan kolmen viikon kaivausrupeamaan vain muutaman ensikäden vihjeen perusteella. Sitäkin enemmän tutkijoille on kerrottu muiden kertomia asioita.
 – En halua sanoa, että mikään vihje olisi pahasta. Että ihmiset yleensä kertovat jotakin, on aika paljon, koska he siinä panevat itsensä peliin. Ongelma on siinä, että vihjeet eivät tule enää ensikäden kautta vaan toisen tai kauempaakin. Tiedon muuttuminen alkaa olla melkoista.
Lavento ei pidä toisen käden vihjeitäkään arvottomina, kun tietoja vain osataan käyttää sellaisella tavalla, että siitä on hyötyä tutkimukselle. Ryhmä arvioi ja analysoi vihjeet yhdessä.
Suunnitelma syksyn kaivauksille on Lavennon mukaan jo olemassa, mutta siihen tehtäneen syksyn aikana vielä tarkennuksia. Tämän hetken suunnitelman mukaan kaivauksia tehdään syksyllä Huhtiniemen leirintäalueen maastossa. On myös muita paikkoja.
Kaivausten päätyttyä työ dokumentoidaan normaalina kaivausraporttina Museoviraston rakennushistoriallisen osaston käyttöön. Kohteen erikoislaatuisuus ei ole ainakaan tähän mennessä poikimassa aiheesta opinnäytetöitä.