Huhtiniemen vainajista tietoa ehkä vasta vuodenvaihteessa (20.10.2006)

4.6.2007 12:58 | Päivitetty: 27.12.2007 14:09

LEENA SALLINEN

LAPPEENRANTA. Huhtiniemen joukkohaudan vainajien tutkimus vie kuukausia. Tutkinnanjohtaja Olli Töyräs keskusrikospoliisista arvioi, että tuloksia on todennäköisesti tarjolla vasta vuodenvaihteen tietämillä. Huhtiniemen kaivauksissa paljastuneet yksitoista vainajaa ovat luurankoja. Silmämääräisessä tarkastelussa niistä ei ole Töyrään mukaan löydetty ulkoisen väkivallan merkkejä. ­ Luut ovat vielä maassa. Sitä mukaa kuin ne saadaan ylös, ne siirretään Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen laitokselle, missä tarkemmat tutkimukset tehdään. Joukkohaudasta tehtiin myös esinelöytöjä. Töyräs kertoo niiden olevan pari metalliesinettä, joista tehdään arkeologinen selvitys. Sen tulokset valmistunevat varsin pian. Johtopäätöksien aika on Töyrään mukaan kuitenkin vasta sitten kun vainajista on saatu kaikki mahdolliset tiedot.

UUSIA vainajia ei torstaihin mennessä ollut paljastunut. Töyräs kertoo Huhtiniemen kaivauksien jatkuvan lokakuun loppuun. Routaisessa maassa niitä ei hänen mukaansa kannata tehdä. Poliisin tutkimukset keskittyvät nyt tähän asti löydettyihin vainajiin. ­ Meille on tärkeintä selvittää, ketä vainajat ovat ja miten ja milloin he ovat maahan joutuneet, Töyräs sanoo. Töyrään mukaan on vainajien alkuperästä on useita oletuksia. He voivat olla vuoden 1918 tai vuoden 1944 teloitettuja, mutta muutkaan mahdollisuudet eivät ole poissuljettuja. Töyräs korostaa, että poliisitutkinta on tässä vaiheessa vai- najien kuolinsyyn selvittämis- tä, ei rikosperusteista esitutkintaa. Poliisi on ollut yhteydessä henkilöihin, jotka tiesivät osoittaa Huhtiniemen joukkohaudan paikan. Kansalaisilta on Töyrään mukaan tullut jonkin verran myös oma-aloitteisia yhteydenottoja. ­- Olemme valmiita keräämään tietoa ja katsomme, tuovatko kansalaisten kertomukset lisävalaistusta tähän juttuun.